1. MBROJTJA E TË DHËNAVE

Ju zakonisht mund të përdorni faqen tonë të internetit pa dhënë ndonjë informacion personal. Nëse mbledhim të dhëna personale (të tilla si emri, adresa ose adresa e postës elektronike) kjo – nëse është e mundur – mbahet vullnetare. Këto të dhëna nuk do t’i kalohen palëve të treta pa lejen tuaj të shprehur.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh., komunikimi përmes postës elektronike) mund të ketë mangësi në siguri.

Mbrojtja e plotë e të dhënave kundër sulmit nga palët e treta nuk është e mundur. Përdorimi i të dhënave të kontaktit të botuara brenda fushës së detyrimit për të siguruar detaje të publikimit nga palët e treta për dërgimin e materialeve reklamuese dhe informuese që nuk kërkohen shprehimisht përjashtohet shprehimisht. Operatorët e faqes shprehimisht rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë hapa ligjorë në rast të marrjes së informacionit të padëshiruar nga reklamat siç është posta e padëshiruar (spam).

2. COOKIES

Cookies janë skedarë të vegjël që bëjnë të mundur ruajtjen e informacionit specifik, të lidhur me pajisjen, në pajisjen e përdoruesit (PC, smartphone, etj.). Ato përdoren pjesërisht për të rritur lehtësinë e përdorimit të faqeve të internetit dhe kështu i bëjnë ato më të lehta për përdoruesit për të lundruar (p.sh., ruajtjen e kredencialeve të kyçjes). Ato përdoren gjithashtu për të regjistruar të dhëna statistikore në lidhje me përdorimin e faqes në internet dhe për analiza për të përmirësuar ofertën. Përdoruesit mund të ndikojnë në përdorimin e cookies. Shumica e shfletuesve kanë një mundësi për të kufizuar ose parandaluar plotësisht ruajtjen e cookies në pajisje. Ju lutemi vini re se mund të mos jetë e mundur të përdorni funksione të caktuara në këtë faqe në internet, ose t’i përdorni ato vetëm në mënyrë të kufizuar, nëse shfletuesi juaj është vendosur të mos pranojë cookies (nga faqja jonë e internetit).

3. PËRGJEGJËSIA PËR LIDHJE

Faqja jonë përmban lidhje me faqet të jashtme të internetit të palëve të treta mbi përmbajtjen e të cilave nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për këto përmbajtje të huaja. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura janë ekzaminuar për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur janë vendosur lidhjet. Asnjë përmbajtje ilegale nuk është gjetur në atë kohë. Megjithatë, monitorimi i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i mundshëm, pa prova konkrete të shkeljes së ligjit. Nëse shkeljet e ligjit bëhen të njohura për ne, ne menjëherë do të heqim çdo lidhje të tillë.

4. PËRDORIMI I GOOGLE ANALYTICS

Kjo faqe përdor Google Analytics, një shërbim i analizës në internet nga Google Inc. (“Google”). Google Analytics mbështetet në cookies, të cilat janë skedarë me tekst të ruajtur në kompjuterin e përdoruesit që mundësojnë analizën e përdorimit të faqes. Informacioni në lidhje me të dhënat e përdorimit nga përdoruesit e kësaj faqeje të gjeneruar nga cookie zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.
Ndërsa, nëse anonimizimi i IP është aktivizuar në këtë faqe, Google më parë shkurton adresën IP të përdoruesve brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera nënshkruese të Marrëveshjes së Zonës Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP transmetohet në një server të Google në SHBA dhe shkurtohet atje. Anonimizimi i IP është aktiv në këtë faqe në internet. Në emër të operatorit të kësaj faqe në internet, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin e faqes në internet nga përdoruesit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet e faqes në internet dhe për të dhënë shërbime shtesë të lidhura me përdorimin e faqes së internetit dhe përdorimit të internetit për operatorin e faqes në internet.
Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj brenda fushës së Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera nga Google. Përdoruesit mund të parandalojnë që cookies të ruhen në pajisjen e tyre duke aktivizuar cilësimet e duhura në softuerin e tyre të shfletuesit; përdoruesit njoftohen këtu, megjithatë, se nuk do të jetë e mundur të përdoren plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në këtë rast. Përveç kësaj, përdoruesit mund të parandalojnë regjistrimin e të dhënave të gjeneruara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin e tyre të faqes në internet (përfshirë adresën e tyre IP) nga Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit nga lidhja vijuese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Si alternativë ngaj shtesës së shfletuesit ose për shfletuesit në pajisjet mobile, ju lutemi klikoni këtë lidhje për të parandaluar regjistrimin e të dhënave nga Google Analytics në këtë faqe në internet. Kjo vendos një cookie të heqjes dorë në pajisjen tënde. Nëse fshini cookies tuaj, duhet të klikoni përsëri në lidhjen.

5. PËRDORIMI I GOOGLE MAPS

Kjo faqe përdor Google Maps për përshkrimin e hartës. Google Maps operohet nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni regjistrimin, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mbledhura automatikisht dhe të dhënave që futni nga Google, një nga përfaqësuesit e tij ose ofruesit e palëve të treta.
Kushtet e përdorimit për Google Maps mund të gjenden në kushtet e përdorimit për Google Maps. Për detaje shtesë, ju lutemi shikoni deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të google.com.